2012

Välkommen till Svenska

Blonde d' Aquitaineföreningen

 Individprövningen 20/21

Sommarmöte 2012

Årets sommarmöte hölls i Småländska Skeppshult med omnejd den 7-8 juli. Ett tjugotal Blondeintresserade deltog i en välarrangerad träff med flera gårdsbesök, god mat (Blondekött givetvis) och studiebesök på ”Skeppspannan”, där man tillverkar matlagningsutrustning i gjutjärn. Första gårdsbesöket gick till Emanuel Eriksson, ung lantbrukare som äger 10 ha och arrenderar 23 gårdar belägna som längst 2 mil från hemgården. Han har ett ladugårdsbygge på gång som ska ge honom möjlighet att utöka besättningen från dagens 25 kor till 40. Den nya ladugården skall också inrymma 100 slaktdjur, men redan nu köper Emanuel varje år in såväl kvigkalvar som tjurkalvar, som han föder upp konventionellt till slakt. Sedan tre år tillbaka satsar han på Blondetjurar till sina korsningskor. En satsning som tillsammans med bra grovfoder och fri tillgång på färdigfoder gör att både kvigor och tjurar växer bra, menar Emanuel, som vid sidan av lantbruket också jobbar på en maskinstation. 

Carl-Henrik Rehn (Kalle) på gården Släthult har varit bonde sedan 1997 då han slutade gymnasiet vid St Segerstad, men också han jobbar extra på en maskinstation. Han brukar 130 ha fördelat på 21 gårdar, varav den egna arealen består av 4 ha, samt 45 ha skog. De ca 50 dikorna betar på 11 olika ställen där tillsynen sköts av äldre lantbrukare. De flesta korna är simmentalkorsningar, men sedan fyra år tillbaka används Blondetjurar till korna. För närvarande tjänstgjorde två Blondetjurar i besättningen. Kalvningssäsongen pågår mellan januari och april, vilket gör att en del kor betäcks inne och därför inte behöver gå med tjur. (Det skulle bli mycket med 11 tjurar till 50 kor). Precis som Emanuel köper Kalle in både kvigor och tjurar och föder upp till slakt konventionellt. Han väger djuren varje månad under stallperioden för att ha koll på tillväxten, som hos tjurarna brukar ligga på 1,7 kg per dag och hos kvigorna ca 1,1 kg. 

Under sommarmötet gjordes även ett besök hos Sven-Allan Johansson i Sotaryd, en gård som han driver gemensamt med sin bror. Sven-Allan är pensionerad mjölkbonde sedan fem år som vill hålla betesmarkerna öppna och därför gått över till dikor. Besättningen består av fyra renrasiga Blondekor och nio korsningar. Samtliga betäcks med Blondetjur. Bröderna brukar 88 ha åker och beten och har dessutom 225 ha skog att sköta, vilket tillsammans med korna ger den pigge pensionären tillräcklig sysselsättning.

Tommy Rehn (kusin med Kalle) är fritidsidsbonden på gården Flansbacka som kombinerar jobbet som ladugårdsförman på en mjölkgård med en egen besättning om ca.15 dikor, varav 10 är renrasiga Blonde. Ungdjur och förstakalvare bor i den befintliga ladugården på vintern, medan de äldre korna går ute, de äter under tak och har en vågformad tälthall att lägga sig i. Detta tycker han fungerar så bra att han planerar att sätta upp ytterligare en hall eftersom besättningen växer. Korna kalvar tidigt på våren och Tommy seminerar själv sina kor med franska tjurar och använder endast tjur som ”målvakt” (får ta hand om ev. omlöpare). Tommy har ett stort avelsintresse och avelsmålet är starka robusta djur med bra tillväxt. Detta har även medfört de satsningar som gjorts på Blonde som faderras hos ovan nämnda köttproducenter. Det var intressant att få studera villkoren för dessa småländska nötköttsproducenter och vilka olika förutsättningar man har som bonde. Ett stort tack till dessa arbetssamma arrangörer för en trevlig Blondeträff!!! 

Kalle Rehns kvigor
Sommarmöte 2012
Drotten hos Kalle Rehn

7075 Prins av Kärsta
Född 2019-12-31 Hornstatus P
F-vikt 53 kg 200d: kg 365d:  kg
Mor:335
Far: Macorano av Gunnarsbo
MF: 7124 Felix av Christinelund
FF: 7245 Gladolus av Järneberg

T-tal: 

Köpare: 

Pris:  kr7436 Ruter av Järneberg
Född 2020-01-17 Hornstatus P
F-vikt 46 kg 200d:  kg 365d:
Mor: 382 Cameo  av Järneberg
Far: 7371 Norton av Järneberg
MF: 583 Cabrel (fra)
FF: 7296 Julius av Järneberg
T-tal:
2005 av Katslösa
Född 20200121 Hornstatus D
F-vikt 52 kg 200d: kg 365d: kg
Mor: 1342 Barbygirl av Katslösa
Far: 2090 Vacherin
MF: 5369 Leprince (FRA)
FF: 2089 Saturnin
T-tal: 

Köpare:

Pris: kr7440 Rune av Järneberg
Född 2020-01-30 Hornstatus P
F-vikt 50 kg 200d:  kg 365d:  kg
Mor: 431 Odette av Järneberg
Far: 7371 Norton av Järneberg
MF: 1230 Faust (FRA)

FF: 7296 Julius av Järneberg

T-tal: 
696 Rivaldo av Gunnarsbo

Född 2020-02-12 Hornstatus D
F-vikt 46 kg 200d: kg 365d: kg
Mor: 409 Odette av Järneberg

Far: 558Noak av Gunnarsbo
MF: 1763 Feldt Bosse (DK)
FF: 1229 Fulgence (FRA)

T-tal: 
2033 av Katslösa
Född 2020-02-13 Hornstatus D
F-vikt 49 kg 200d: kg 365d: kg
Mor: 1098 Edelweis av Träda
Far: 1962 Euskadi (FRA)
MF: 1325 Iceman av Katslösa 

FF: 1963 As (FRA) 

T-tal:

Köpare:

Pris:1360 av Träda
Född 2020-02-16 Hornstatus D
F-vikt 49 kg 200d: kg 365d: kg
Mor: 862 Boheme av Träda

Far: 643 GW av Träda

MF: 3040 Felix av Kärsta 
FF: 6777 Timbre (FRA)

T-tal: 

Köpare:

Pris:7444 Ronaldo av Järneberg

Född 2020-02-17 Hornstatus P

F-vikt: 52 kg  200d:   kg   365d:  kg

Mor: 360 L.Unika av Järneberg

Far: 7371 Norton av Järneberg

MF: 579 Berlioz (FRA)

FF: 7296 Julius av Järneberg