Förtroendevalda

Välkommen till Svenska

Blonde d' Aquitaineföreningen

Förtroendevalda

Revisorer: (mandatperiod 1 år)

Håkan Johansson

Gert Nilsson

Olle Karlsson, suppleantValberedning: (mandatperiod 3 år)

Andreas Andersson

Gunilla Björkman, sammankallande

Holger Gehrke


Avelsansvarig: Pelle Björklund

Kontaktråd individprövningen: Mikael Jonazon

Utställningsansvarig: Pelle BjörklundFaktureringsadress:

Svenska Blondeföreningen

c/o Företagsredovisning i Ystad AB

att Mikael Jonasson

Industrigatan 21

271 39 Ystad

Mobil: 070-387 00 99

e-post: mikael@fyrab.se

Styrelse: (Mandatperiod 2 år)

Mandatperiod utår

Tommy Rehn, ordförande

2020

Pelle Björklund, vice ordf

                               2021

Anders Lennartsson, sekreterare

2020

Göran Johansson, kassör

2020

Benny Johansson, ledamot

2021

Carl-Henrik Rehn, suppl

2021

Kristin Fransson,suppl

                               2020