Förtroendevalda

Välkommen till Svenska

Blonde d' Aquitaineföreningen

Styrelse: (Mandatperiod 2 år)

Mandatperiod utår

Tommy Rehn, ordförande

2022

Pelle Björklund, vice ordf

                                      2021

Anders Lennartsson, sekreterare

2022

Carl-Henrik Rehn, ledamot

2022

Benny Johansson, ledamot

2021

Björn Bohm, suppl

2021

Kristin Fransson,suppl

                                        2022

Revisorer: (mandatperiod 1 år)

Håkan Johansson

Gert Nilsson

Olle Karlsson, suppleantValberedning: (mandatperiod 3 år)

Andreas Andersson, sammankallande

Göran Rosenqvist

Holger Gehrke


Avelsansvarig: Pelle Björklund

Kontaktråd individprövningen: Mikael Jonazon

Utställningsansvarig: Pelle BjörklundFaktureringsadress:

Svenska Blondeföreningen

c/o Företagsredovisning i Ystad AB

att Mikael Jonasson

Industrigatan 21

271 39 Ystad

Mobil: 070-387 00 99

e-post: mikael@fyrab.se


Facebook & Hemsida:

Gustav Walters & Jessica Håkansson

info@blondeforeningen.se