Välkommen till Svenska Blonde
d'Aquitaineföreningen

Svenska Blondeföreningens syfte är att vara samlande för sina medlemmar d.v.s. uppfödare, ge dom möjlighet att delta på individprövning, utställningar samt att vara en röst utåt för dem.

Nyheter

Välkomna på årsmöte

I år går årsmötet av hos Emanuel den 9 mars. Dagen börjar klockan 11 med kaffe och visning av gården. Sedan fortsätter dagen med årsmötesförhandlingar

Läs mer »

Aktiviteter

Kvigauktion 30 september 2023

Den 30:e september är det dags för den årliga kvigauktionen i Gunnarsbo. Visning av kvigorna från klockan 10. Demonstration av strömaskin klockan 11. Auktionsstart klockan

Läs mer »

Årets sommarträff

Årets Sommarträff hölls i Herning där ett 20-tal deltagare var med. Träffen började med ett studiebesök på Gram Blonde hos Toke Bruun där vi fick

Läs mer »

Är du intresserad av att avla Blonde d'Aquitaine?

Föreningens historia

De första djuren av köttrasen Blonde d’ Aquitaine kom till Sverige 9 mars 1987, då Joan & Hans Hjelmqvist importerade ett tiotal djur från Storbritannien. till sin gård i Dalsland. Denna nyhet som publicerades i ATL lästes av Lars Olén, som på sin gård utanför Skara hade en besättning Aberdeen Angusdjur, men hade sedan en tid velat byta till en ras med bättre köttproduktionsegenskaper.