Om föreningen

Svenska Blonde d'Aquitaineföreningen

Föreningen ger möjlighet för medlemmar att delta i individprövningen med tjurar för den som så önskar, detsamma gäller vid de riksutställningar som NAB anordnar.

Årligen har vi ett sommarmöte, det kan pågå mellan två till fyra dagar, flera gånger har det ordnats studieresa utomlands till Danmark, Frankrike, Holland, Belgien, men vi är många gånger på studiebesök hos nån uppfödare inom landet.

Flera medlemmar i föreningen har med framgång egen förädling och försäljning av kött, för den som är nyfiken på det så finns här mycket erfarenhet att ta del av.