Förtroendevalda

Styrelse

Styrelse: (Mandatperiod 2 år)

Mandatperiod utår

Tommy Rehn, ordförande

2022

Pelle Björklund, vice ordf

2021

                                     

Anders Lennartsson, sekreterare

2022

Carl-Henrik Rehn, ledamot

2022

Benny Johansson, ledamot

2021

Björn Bohm, suppl

2021

Kristin Fransson,suppl

2022

                                     

Revisorer: (mandatperiod 1 år)

Håkan Johansson
Gert Nilsson
Olle Karlsson, suppleant

Valberedning: (mandatperiod 3 år)

Andreas Andersson, sammankallande
Göran Rosenqvist
Holger Gehrke

Avelsansvarig: Pelle Björklund

Kontaktråd individprövningen: Mikael Jonazon

Kontaktråd köttrasprövningen: Calle Rehn

Utställningsansvarig: Pelle Björklund

Faktureringsadress:

Svenska Blondeföreningen
c/o Företagsredovisning i Ystad AB
att Mikael Jonasson

Industrigatan 21
271 39 Ystad

Mobil: 070-387 00 99

E-post: mikael@fryab.se

Facebook & Hemsida:

Gustav Walters & Jessica Håkansson

info@blondeforeningen.se