Förtroendevalda

Styrelse

Styrelse: (Mandatperiod 2 år)

Mandatperiod utår

Tommy Rehn, ordförande

2022

Björn Bohm, vice ordförande 

2024

Freja Soleskog sekreterare

2024

Carl-Henrik Rehn, ledamot

2024

Anders Lennartsson,ledamot

 

 

 

Revisorer: (mandatperiod 1 år)

Håkan Johansson
Gert Nilsson
Olle Karlsson, suppleant

Valberedning: (mandatperiod 3 år)

Andreas Andersson, sammankallande
Göran Rosenqvist
Holger Gehrke

Avelsansvarig: Tommy Rehn

Kontaktråd individprövningen: Mikael Jonazon

Kontaktråd köttrasprövningen: Calle Rehn

Utställningsansvarig: Pelle Björklund

Faktureringsadress:

Svenska Blondeföreningen
c/o Företagsredovisning i Ystad AB
att Mikael Jonasson

Industrigatan 21
271 39 Ystad

Mobil: 070-387 00 99

E-post: mikael@fryab.se

Facebook & Hemsida:

Gustav Walters & Jessica Håkansson

info@blondeforeningen.se