Kallelse till årsmöte i Svenska Blonde d’Aqutaineföreningen

Kallelse till årsmöte i Svenska Blonde d’Aqutaineföreningen

Välkommen på årsmöte för Svenska Blonde d`Aquitaine föreningen! Lördagen den 25 Februari kl. 11.00

Hos Göran Rosenqvist och Gunilla Björkman Järneberg Töreboda

Vi samlas kl. 11.00 för kaffe och tittande på djuren, sedan börjar vi förhandlingarna Efter årsmötet äter vi lunch tillsammans på Järneberg.

Frågor om vägbeskrivning kan ni ringa till Göran på tel.070-7472408 eller Gunilla på tel.070-7991815

Välkommen hälsar styrelsen.