25- årsjubileum på sommarmötet

25- årsjubileum på sommarmötet

Hösten 1988 bildades Svenska Blonde d´ Aquitaineföreningen och första årsmötet hölls på Mölltorps Gård utanför Skövde. Därför passade det bra att fira 25 år med sommarmöte i Skaraborg. Vi var 27 blondeintresserade som lördagen den 13 juli samlades hos Lars Olén på Högetomt utanför Axvall. Han är en av initiativtagarna till att föreningen bildades och har sedan starten varit en av föreningens revisorer. Han är också en av de första som importerade Blondedjur till Sverige. Detta skedde i februari samma år som föreningen bildades och dessa djur kom snart att konkurera snart ut Anguskorna på Högetomt, gården som varit i hans ägo sedan 1977 och omfattar 65 ha öppen mark (varav 42 ha är utarrenderat) och 335 ha skog. Lars driver jordbruket ekologiskt och blondebesättningen om 7 moderdjur härstammar delvis från de djur han importerade från England 1988. Eftersom han jobbar heltid som läkare och vill ha det lättskött med djuren säljer han kalvarna till vidareuppfödning efter avvänjning.

Efter besöket på Högetomt åkte vi vidare till föreningens nyaste medlem Georg Sjödahl på St. Bjurum, en 2000 ha stor gård, som han köpte för 10 år sedan, belägen mellan Skara och Falköping. Där bedrivs ekologisk köttproduktion med 600 korsningsdikor i rangedrift, vilket innebär att djuren går ute året om, något som främjar god hälsa eftersom smittrycket blir lågt. De har tillgång till vindskydd och torr liggplats och fri tillgång på vallfoder. Vid rangedrift är det viktigt att djuren har bra pälskvalitet och därför tar man in dem för avlusning en gång på hösten. Korna dräktighetsundersöks och kalvarna säljs till vidareuppfödning, förutom de 150 rekryteringskvigorna som stallas in första vintern. Georg har mycket bra personal till hjälp med djuren, bl.a cowboyen Tommy Arvidsson och hans fru som samarbetar i de olika koflockarna med att från hästryggen fånga djur med lasso för märkning, behandling o.s.v. På Bjurum har man också en del konventionell köttproduktion, då man genom scan köper in svaga djur billigt och föder upp dessa till slakt. Georg är mycket nöjd med sin tillvaro som godsägare och är i skrivande stund vår förenings nyaste medlem. Vi tycker det är bra att han blivit så intresserad av Blonderasen att han planerar köpa ett par Blondetjurar till sina korsningskor.

På kvällen åt vi en god jubileumsmiddag på Stora Bjurums slott, umgicks och hade trevligt.

Efter en god natts sömn på hotell i Skara styrde vi återigen kosan mot Falköping till gården Dagsnäs, som arrenderas av Johan Tell (även han medlem i Blondeföreningen). Tyvärr hade Johan förhinder att själv visa sin gård, men även han har goda medarbetare, som visade och berättade.  Förmannen Henrik Rudberg och Thomas Hagström är de som ansvarar för gårdens 430 dikor. De flesta moderdjuren är korsningar mellan Charolais och Angus och de betäcks med Blonde eller Limousin för att få fram bra slaktdjur. Produktionen på Dagsnäs drivs ekologiskt och efter betessäsongen körs kalvarna till gården Ölanda, som också drivs av Johan Tell och som även köper St. Bjurums avvanda kalvar. Slaktdjuren från Ölanda legoslaktas och säljs sedan via ”Svenska Gårdar” som ”Ölandakött” i olika butiker, samt i saluhallen i Göteborg. Önskemålet från styckeriföretaget är enligt Henrik stora köttiga slaktkroppar med bra marmorering, vilket man på Dagsnäs och Ölanda uppnår genom att korsa Aberdeen Angus och Blonde d’ Aquitaine.

Vi avslutade sommarmötet med att göra ett besök på Redberga konstgård, där Kristina Wiberg på ett mycket underhållande och engagerat sätt berättade om sin man Harald Wibergs konstnärsskap och visade den konstsamling han lämnat efter sig.